Posts Tagged ‘gitar sayur’

Gitar YAMAHA Klasik

Januari 9, 2013

Kode YC 01 ((Produk Tersedia))

Gitar YAMAHA C-370 New(dick1234.wordpress.com)

Kode YC 02 ((Produk Tersedia))

Gitar YAMAHA C-370 Kuning(dick1234.wordpress.com)

Gitar Klasik YAMAHA C-370 Rp 449.900
Tersedia Warna Kuning, Cokelat

Iklan

Gitar Akustik

Januari 7, 2013

Kode YH 01 ((Produk Tersedia)) Warna Hitam

Gitar YAMAHA G-225 Hitam(dick1234.wordpress.com)

Kode AC 02 (Produk Terjual) Warna Merah Corak

Gitar Allegro Corak Merah(dick1234.wordpress.com)

Gitar Akustik YAMAHA G-225 Fret kuning (Kode YH 01) Rp 449.900

Gitar Akustik ALLEGRO Fret Kuning (kode AC 02) Rp 449.900